Martin Šebek

Svou činnost v oblasti Informačních technologií jsem zahájil u společnosti zabývající se systémovou integrací a vývojem aplikací dle požadavku konkrétních zákazníků. V této společnosti jsem poznal na jednom z největších projektů v České republice, jak důležitá je úzká spolupráce mezi vedením zákazníka, koncovým uživatelem a realizačním týmem; jak dokáže podstatně zrychlit řešení a dosáhnout mnohem lépe fungujícího výsledku, než formální spolupráce a vztahy.

Většinu své profesní činnosti jsem však strávil v jedné z nejvýznamnějších nadnárodních společností oblasti informačních technologií. Tato společnost mi umožnila práci na různých projektech v České republice i dalších státech Evropy, ale také v oblasti Středního a Blízkého východu. Celou dobu jsem se zaměřoval na dvě základní oblasti – budování týmu a osobní růst v oblasti konzultací.

Budování týmu, udržení dobré nálady celého týmu a podpora každého z členů je základní činností leadera. Vybudovat a udržet dobře fungující a úspěšný tým znamená dát dohromady skupinu různorodých geniálních individualit a nastavit podmínky, v nichž se každý člen svou individualitou nalezne a uplatní. V této oblasti se vždy snažím řídit pravidlem: „V týmu chci především takové kolegy, kteří jsou alespoň v jedné oblasti lepší, než jsem já.“

Pokud chceme být úspěšní v oblasti svého podnikání, je velmi důležité udržet si stále znalost z oblasti, v které podnikáme. Jen tímto způsobem bude rozhodování založené na věcných faktech, ale také pomůže každému z vedení efektivně podporovat obchodní činnosti a mít kredit před pracovníky v týmu.

Martin Šebek