Řízení projektu

V oblasti řízení projektů nabízíme nejen poskytnutí zkušeného projektového vedoucího, ale veškeré služby zahrnuté do oblasti projektového řízení, tj. vybudování Projektové kanceláře s potřebnými procesy. Samozřejmou částí aktivit řízení projektu je vytváření potřebného reportingu o průběhu projektu, řízení rizik, sledování termínů a nákladů. Součástí projektového řízení je příprava případných alternativ řešení vzniklých situací a v případě potřeby úpravy řešení i příprava podkladů pro změnová řízení.