Projektové řízení

Projektový přístup je základem pro úspěšné dosažení stanoveného cíle. Realizace rozsáhlých projektů a změn vyžaduje sladění jednotlivých činností tak, aby došlo vyváženě k naplnění cíle ve všech třech oblastech – čas + náklady + kvalita.

Projektový přístup není omezen pouze na metody tzv. “Watterfall” realizace projektů, ale je přínosný i u aktivit Agilního přístupu k řešení.

Projektové řízení můžete potřebovat v různých situacích činnosti vaší společnosti. Můžete potřebovat posílit svůj tým a pomoc s řešením aktuálního projektu, který realizujete a nemáte dostatek vlastních zkušených expertů. Druhou možností je situace, kdy se vaše společnost potýká s problematickou situací a na řešení potřebujete využít krizové řízení.

Naše spolupráce může probíhat ve dvou modelech; v prvním vám poskytneme potřebné zdroje a převezmeme odpovědnost za řízení projektu po celou dobu tak, abychom s vámi zajistili úspěšné vyřešení, v druhém modelu posílíme váš interní tým a doplníme jeho kapacity a zkušenosti.

Věříme, že vaším cílem je mít interní tým expertů vybudovaný v rozsahu potřebném pro standardní provoz společnosti a pro řešení kritických nebo krátkodobých požadavků chcete zajistit externími zdroji – a takto jsou také koncipovány námi nabízené služby = pomoci s řešením aktuálního projektového problému, vyřešení problému, předání zkušeností internímu týmu, … a případně se při další potřebě vrátit.