Business Consulting – jak využít IT ve Váš prospěch

Technologie, a především informační technologie, ovlivňují rozvoj každé společnosti. Situace, do které celou společnost dostala epidemie COVID-19, využití technologií ještě zdůraznila. Zaměřujeme se na pomoc s návrhem dalšího rozvoje činností a procesů Vaší organizace s maximálním využitím možností a trendů, které nabízí aktuální informační technologie. Čas Vašich pracovníků se bude věnovat v plné míře pouze aktivitám, v nichž Vaše společnost vyniká a kam směřuje, včetně nových oblastí nabízených služeb. My společně s Vámi navrhneme řešení, které využitím Vašich interních nebo případně externích zdrojů a kapacit zajistí potřebné podpůrné aktivity.

Připravíme pro Vás Realizační projekt, který slouží jako podklad ke schválení záměru na úrovni vedení společnosti a zároveň jako podklad pro zadání a následnou realizaci projektu.