Návrh a realizace rozsáhlých informačních systémů

Nejdříve navrhnout

Realizace rozsáhlých informačních systémů představuje nutnost projít několika fázemi, které na sebe úzce navazují a je vhodné mít v průběhu všech fází zajištěnou kontinuitu.
Pro realizaci, v návaznosti na Realizační projekt, připravíme a zajistíme následné aktivity vedoucí až k úspěšnému uvedení do provozu. Společně projdeme celým implementačním procesem a pomůžeme Vám zajistit kontinuitu projektu.

V rámci projektu Vám připravíme především:

  • Popis uživatelských scénářů (use case), které budou využity i pro testovací scénáře
  • Architekturu cílového řešení, potřebné integrační vazby
  • Gap analýzu aktuálního stavu a cílového stavu
  • Požadavky a zadání jednotlivých částí IS
  • Identifikaci a ošetření rizik
  • Testovací scénáře, plán uvedení do provozu a požadavky na provoz a podporu

Konkrétní rozsah spolupráce je vždy dohodnut s ohledem na realizovaný projekt a na rozsah a úroveň znalostí vlastních kapacit, které má zákazník k dispozici.