Představení společnosti

Při poskytování konzultačních služeb vycházíme z dlouholetých zkušeností a praxe v oblasti návrhu a vytváření informačních systémů zaměřených na podporu obchodních procesů rozsáhlých organizací. Své zkušenosti jsme získávali v prostředí nadnárodní společnosti. Realizované projekty byly nejen pro uživatele v České republice, ale i v rámci oblasti celé Evropy.

Společnost Sapphire advise s.r.o. disponuje osvědčením Národního bezpečnostního úřadu stupně utajení Důvěrné, stejným stupněm osvědčení disponují také její klíčoví konzultanti.

Martin Šebek

Vladimír Borský

Svou činnost v oblasti Informačních technologií jsem zahájil u společnosti zabývající se systémovou integrací a vývojem aplikací dle požadavku konkrétních zákazníků. V této společnosti jsem poznal na jednom z největších projektů v České republice, jak důležitá je úzká spolupráce mezi vedením zákazníka, koncovým uživatelem a realizačním týmem; jak dokáže podstatně zrychlit řešení a dosáhnout mnohem lépe fungujícího výsledku, než formální spolupráce a vztahy.

Většinu své profesní činnosti jsem však strávil v jedné z nejvýznamnějších nadnárodních společností oblasti informačních technologií. Tato společnost mi umožnila práci na různých projektech v České republice i dalších státech Evropy, ale také v oblasti Středního a Blízkého východu. Celou dobu jsem se zaměřoval na dvě základní oblasti – budování týmu a osobní růst v oblasti konzultací.

Budování týmu, udržení dobré nálady celého týmu a podpora každého z členů je základní činností leadera. Vybudovat a udržet dobře fungující a úspěšný tým znamená dát dohromady skupinu různorodých geniálních individualit a nastavit podmínky, v nichž se každý člen svou individualitou nalezne a uplatní. V této oblasti se vždy snažím řídit pravidlem: „V týmu chci především takové kolegy, kteří jsou alespoň v jedné oblasti lepší, než jsem já.“

Pokud chceme být úspěšní v oblasti svého podnikání, je velmi důležité udržet si stále znalost z oblasti, v které podnikáme. Jen tímto způsobem bude rozhodování založené na věcných faktech, ale také pomůže každému z vedení efektivně podporovat obchodní činnosti a mít kredit před pracovníky v týmu.

Profesní dráhu v oblasti IT jsem zahájil jako programátor. Později jsem nastoupil do úspěšné české společnosti, která se zabývá vývojem aplikací pro zdravotnictví a zastával jsem pozice od vedoucího vývoje po vedoucího projektu.

Pak jsem prošel různými pozicemi a získal manažerské zkušenosti v mezinárodních společnostech z oblasti IT a bankovnictví, abych převážnou většinu své profesní činnosti strávil v jedné z celosvětově nejvýznamnějších nadnárodních společností v oblasti ICT a systémové integrace. Mé kompetence zahrnují projektový a programový management, řízení komplexních dodávek, řízení a vyjednávání obchodních a smluvních vztahů včetně odpovědnosti za výsledky obchodní jednotky.

To vše by nebylo možné jak bez osobního profesního růstu a udržování znalostí v předmětu podnikání, tak i bez efektivního týmu. Celá má profesní kariéra je spojena s komunikací a budováním vztahů. Je spojena s budováním vztahů se zákazníky, se získáním a posilováním vzájemné důvěry. Je spojena s efektivním budování týmů, jejich řízením a komunikací. V této souvislosti si dovolím použít výrok Steve Jobse: „Nedává smysl najímat chytré lidi a pak jim říkat, co mají dělat; najímáme chytré lidi proto, aby oni říkali nám, co máme dělat my.“

Jsem přesvědčen, že toto, společně se špičkovou odborností, schopností zákazníkovi naslouchat, být mu partnerem a poradcem, je jedním ze základů úspěchu.