Koučování

Poznat své možnosti a správně je využít


Koučováním pomůžeme s nalezením a rozvojem plného potenciálu Vašich klíčových pracovníků. Úspěšná a spokojená činnost je vždy o souladu pracovního a osobního života. Koučování vždy zaměřujeme na celkový osobní rozvoj, tj. pracovní i osobní oblast koučovaného. Na definici zaměření koučování se může účastnit i zástupce zaměstnavatele. Koučovaný je ten, který řídí směrování celého procesu, může sám doplnit témata i v průběhu koučování –vždy se může spolehnout na naprostou diskrétnost témat a průběhu koučování.