Architektura informačního systému

Architektura informačního systému popíše, jakým způsobem bude řešení vytvořeno a z jakých částí se bude skládat. Definuje vazby mezi komponentami systému a návaznosti na externí subjekty a jimi provozované návazné systémy.

V rámci návrhu architektury provedeme dekompozici systému tak, aby byly vytvořeny logické funkční celky – umožňující v maximální míře využít osvědčených standardně dostupných řešení, možnost rozdělení realizace mezi více týmů a snížení vzájemných dopadů případných změn.

Architektura bude dokumentována standardním způsobem v souladu s Togaf® a dokumentace bude udržována aktuální po celou dobu realizace. Finální architektura je součástí dokumentace při předání řešení do provozu.