Testování, školení, zahájení provozu

Na závěr implementace přichází fáze, kdy se opět vrací do podstatné role uživatel a přistupujeme k testování, školení a zahájení provozu. Pro testování pomůžeme sestavit testovací scénáře a sady testovacích dat tak, aby pokrývaly a umožnily otestovat na začátku definované uživatelské scénáře (use case).

Samostatnou kapitolou předcházející uvedení do provozu, která většinou probíhá souběžně se závěrem testování, je školení uživatelů. Pro školení připravíme strategii úvodního školení a program dalších školení v případě změn v týmu uživatelů.